• Polski
 • English

Kursy

Nasze kursy

BESST Group jest pierwszą w Polsce firmą przeprowadzającą zaawansowane i specjalistyczne kursy zarządzania i reagowania kryzysowego. Stanowimy polsko-brytyjski zespół specjalistów kierujący swe szkolenia do koncernów i przedsiębiorstw przemysłowych, którym zależy na proaktywnym podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników. Kursy przez nas prowadzone są adresowane do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w zakładach bądź przygotowujących się do objęcia i realizacji tych funkcji.

Wychodząc naprzeciw wymogom naszych klientów, starając się jak najdokładniej poznać ich oczekiwania, proponujemy przeprowadzenie z naszej strony wstępnych konsultacji, które pomagają nam przygotować szkolenie jak najlepiej odpowiadające profilowi i prowadzonej przez nich działalności.

Uczestnicy naszych kursów kształceni są w dziedzinie działań pod presją, radzenia sobie w stresowych sytuacjach, proaktywnego zarządzania zespołem w obliczu zagrożenia, analizowania dostępnych informacji oraz wydawania poleceń i rozkazów i delegowania do ich wykonania.

w celach symulacji kryzysowych sytuacji wykorzystujemy autorski program komputerowy, który wiernie odzwierciedla podobne systemy stosowane w Distributed Control SystemsDCS.

Uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikat zaświadczający pozytywne ukończenie kursu i nabycie specjalistycznej wiedzy. w zależności od wymagań naszych klientów kursy kończone mogą być formalnym zaliczaniem. Szkolenia możemy przeprowadzać zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Proponujemy przeprowadzanie następujących kursów:

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.