• Polski
 • English

Zarządzanie kryzysowe dla Zarządów i Kierownictw

Kurs zarządzania kryzysowego kierowany dla ścisłego Kierownictwa przedsiębiorstwa przemysłowego przygotowywany zostaje po uprzednim uzgodnieniu z klientem ram, programu oraz specyfiki szkolenia i dopasowywany tak by sprostać wymaganiom i oczekiwaniom kontrahenta.

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.