• Polski
 • English

Profil

BESST Group, Brand Enterprise Safety Solutions and Training Group, to polsko-brytyjski doświadczony zespół specjalistów z zakresu kompleksowych szkoleń zarządzania kryzysowego, reagowania w nagłych wypadkach i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa.

Nasze usługi oferujemy przedsiębiorstwom przemysłu:

 • petrochemicznego,
 • wydobywczego,
 • energetycznego,
 • chemicznego,
 • metalurgicznego
 • morskiego.

Jako eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa posiadamy bogate doświadczenie zdobyte w różnych zakątkach świata podczas prac nad wieloma różnorodnymi projektami.

Niezależnie od branży i lokalizacji nasi klienci, po poprzednim przeprowadzeniu z nimi indywidualnych konsultacji, mogą oczekiwać na profesjonalne doradztwo międzynarodowych ekspertów zapewniających specjalistyczne rozwiązania.

Nasze usługi pomagają ograniczyć ryzyko, przygotowują pracowników na metodyczne zachowania podczas zaistnienia niebezpiecznych sytuacji oraz usprawniają i ułatwiają działalność firm.

BESST Group współpracuje z międzynarodowymi specjalistami z dziedziny zarządzania kryzysowego, z których doświadczenia skorzystały między innymi takie koncerny jak BP UK, British Gas, ExxonMobil, Transocean, Talisman Energy, Marathon, Ensco, Maersk Oil i inne.

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.