• Polski
 • English

Profil

BESST Group, Brand Enterprise Safety Solutions and Training Group, to polsko-brytyjski doświadczony zespół specjalistów z zakresu kompleksowych szkoleń zarządzania kryzysowego, reagowania w nagłych wypadkach i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa.

Nasze usługi oferujemy przedsiębiorstwom przemysłu:

 • petrochemicznego,
 • wydobywczego,
 • energetycznego,
 • chemicznego,
 • metalurgicznego
 • morskiego.

Jako eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa posiadamy bogate doświadczenie zdobyte w różnych zakątkach świata podczas prac nad wieloma różnorodnymi projektami.

Niezależnie od branży i lokalizacji nasi klienci, po poprzednim przeprowadzeniu z nimi indywidualnych konsultacji, mogą oczekiwać na profesjonalne doradztwo międzynarodowych ekspertów zapewniających specjalistyczne rozwiązania.

Nasze usługi pomagają ograniczyć ryzyko, przygotowują pracowników na metodyczne zachowania
podczas zaistnienia niebezpiecznych sytuacji oraz usprawniają i ułatwiają działalność firm.

BESST Group współpracuje z międzynarodowymi specjalistami z dziedziny zarządzania kryzysowego, z których doświadczenia skorzystały między innymi takie koncerny jak BP UK, British Gas, ExxonMobil, Transocean, Talisman Energy, Marathon, Ensco, Maersk Oil i inne.

Jesteśmy członkami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Partnerem Technicznym Programu Bezpieczna Chemia. Mamy zaszczyt być Partnerem Komisji wśród takich spółek jak PKN ORLEN S.A., Grupa Azoty S.A., BASF Polska, PCC Rokita S.A. i Anwil S.A.

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.