• Polski
 • English

Zarząd

Marcin Kołodziejczyk – założyciel BESST Group.

Absolwent Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej z roku 2003. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle ropy i gazu.

Pracował na jednostkach offshore typu FPSO - Floating, Production, Storage and Offloading, w Afryce oraz w Europie na Morzu Północnym. Będąc pracownikiem działów produkcyjnych zajmował wiele wymagających oraz prestiżowych stanowisk. Dowodząc działaniami w sterowni, Central Control Room CCR, wielokrotnie stawał w obliczu sytuacji kryzysowych, kiedy to jego decyzje stanowiły o bezpieczeństwie dziesiątek osób przebywających na jednostkach.

Czynny zawodowo, obecnie wchodzi w skład zespołu pracującego nad renomowanym projektem FPSO TEN stacjonującym w Singapurze a docelowo mającym produkować ropę i gaz u wybrzeży Ghany.

Prywatnie miłośnik motoryzacji i narciarstwa oraz aktywnego wypoczynku.

David Charlton – Senior Consultant.

Od chwili ukończenia studiów Business Administration na Uniwersytecie w Exeter w 1994 David uczestniczy w szkoleniu i nauczaniu osób biorących udział w kursach zarządzania kryzysowego.

Opracowuje i przeprowadza kursy dla koncernów na całym świecie. Jego szkolenia przeprowadzane są w różnych krajach świata, między innymi w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Indonezji, Malezji, Maroku, Angoli, Hiszpanii czy we Włoszech.

David podczas swej 26 letniej służby w Royal Navy zajmował wiele renomowanych i odpowiedzialnych stanowisk włączając dowództwo na okrętach podwodnych o napędzie dieslowskim i jądrowym. Jako oficer dowodzący w Submarine Command Course trenował i oficjalnie oceniał oficerów aspirujących do objęcia samodzielnego dowództwa na okrętach podwodnych Royal Navy.

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.