• Polski
 • English

Polityka prywatności

Strona internetowa Brand Enterprise Safety Solutions and Training Group, w skrócie BESST Group, działająca pod adresem www.besstgroup.com w celu prawidłowego działania, wykorzystuje niewielkie, tymczasowe pliki zapisywane na Twoim komputerze, tzw. pliki cookie.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookie

Strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies.

Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

Cookies trwałe : są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

Do czego wykorzystujemy pliki cookie?

Pliki cookies wykorzystujemy do dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika, w tym do zapamiętania preferowanej wersji językowej.

Strona internetowa BESST Group wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu internetowego realizowanego poprzez moduł statystyczny Google Analytics.

Zmiana ustawień przechowywania plików cookie

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia.

Informacje o sposobie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w wybranych przeglądarkach internetowych znajdziesz na poniższych stronach:

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.