• Polski
 • English

Oprogramowanie

Dzięki poszerzeniu działalności o współpracę partnerską z firmą eVision Industry Software, światowym liderem i dostawcą zintegrowanych systemów komputerowych zezwoleń na pracę (ISSOW PTW) oraz zarządzania bezpieczeństwem procesowym, BESST Group ma możliwość oferowania swoim klientom najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych praktyk z dziedziny bezpieczeństwa.

eVision Industry Software dostarcza rozwiązania łączące kontrolę zezwoleń na wykonanie pracy oraz pozostałe elementy zarządzania bezpieczeństwem procesowym w całościowy system cyfrowy.

eVision dostarcza innowacyjne rozwiązania, które poprawiają sposób w jaki przemysł chemiczny, naftowy, gazowy oraz inne, stanowiące potencjalne zagrożenie, działają w skali globalnej i lokalnej.

Oprogramowanie można w pełni konfigurować zgodnie z życzeniami i wymaganiami klienta, zapewniając jednocześnie niespotykaną łatwość obsługi i pełną zgodność z najnowszymi obowiązującymi przepisami w przemyśle.

Korporacje takie jak Shell, Statoil, BP, Qatar Petroleum, Repsol-Sinopec i wiele innych,
wybrały eVision jako dostawcę rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo operacyjne,
wzmacniając przy tym pozycję eVision jako światowego lidera.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.evision-software.com.

besstgroup-evision-software-boxes

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OFEROWANYCH PRODUKTÓW

 • PERMIT VISION – w pełni zintegrowane rozwiązanie typu „zezwolenie na pracę” (Permit to Work), łączące PTW z analizą ryzyka procesowego oraz zarządzaniem izolacjami procesowymi i elektrycznymi (Isolation Management).
 • SHIFT VISION - cyfrowa rejestracja dziennika zmiany wraz z parametrami procesowymi, zapewniające wysoką jakość przekazywanych informacji i zwiększoną nad nimi kontrolę.
 • CHANGE VISION - przekształca czasochłonne „Procesy Zarządzania Zmianami Inżynieryjnymi i Projektowymi” (Management of Change) w przyjazne w użyciu i łatwe do kontrolowania rozwiązanie.
 • BARRIER MANAGEMENT - skumulowane dynamiczne zarządzanie ryzykiem barier. Postrzeganie ryzyka w całościowy sposób umożliwiający bezprecedensowy nadzór nad wszystkimi operacjami.

Materiały informacyjne

 
 

 

 

 

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.