• Polski
  • English

Projekty typu onshore i offshore

Eksperci BESST Group posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych projektach typu onshore, offshore jak również podczas służby na statkach oraz dowodzenia okrętami podwodnymi Royal Navy.
 

Oferowane Usługi

  • Sytuacja kryzysowa

    Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

    Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

  • Zarządzanie kryzysowe

    Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

    Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.